miercuri, 22 septembrie 2010

Tarie

Cuvant

Veselie

Putrezire

Apa

Nume

Ai mila

Omul

Fii tare

Faceti bine

Daca

Slava

Dragoste

Ceasul judecatii

Not a reward

Binefacere

Indemn

Mantuire desavarsita

Zidire

Testament

Speranta ;)

Love endures...

marți, 17 februarie 2009

Meditatii

Psalmii 18:30
Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, Cuvântul Domnului este încercat: El este un scut pentru toţi cei ce aleargă la El.

Psalmii 33:4
Căci Cuvântul Domnului este adevărat, şi toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioşie.

Psalmii 33:6
Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii lui.

Psalmii 56:4
Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu, şi nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni?
Psalmii 56:10
Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvântul Lui, da, mă voi lăuda cu Domnul, cu Cuvântul Lui.

Psalmii 119:9
Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău.

Psalmii 119:11
Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!

Psalmii 119:16
Mă desfăt în orânduirile Tale, şi nu uit Cuvântul Tău.
Psalmii 119:17
Fă bine robului Tău, ca să trăiesc şi să păzesc Cuvântul Tău!

Psalmii 119:89
Cuvântul Tău, Doamne, dăinuieşte în veci în ceruri.
Psalmii 119:101
Îmi ţin piciorul departe de orice drum rău, ca să păzesc Cuvântul Tău.

Psalmii 119:105
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea.

Psalmii 119:160
Temelia Cuvântului Tău este adevărul, şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice.

Psalmii 119:162
Mă bucur de Cuvântul Tău, ca cel ce găseşte o mare pradă.

Psalmii 119:172
Să cânte limba mea Cuvântul Tău, căci toate poruncile Tale sunt drepte!

Psalmii 139:4
Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul.

Psalmii 147:15
El Îşi trimite poruncile pe pământ, Cuvântul Lui aleargă cu iuţeală mare.

Proverbele 13:13
Cine nesocoteşte Cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit.

Proverbele 16:20
Cine cugetă la Cuvântul Domnului, găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnul este fericit.